Cirugía de conservación de la fertilidad para cánceres ginecológicos

(Fertility sparing surgery for gynecological cancers)

Dr. Roberto Angioli and Dr. Francesco Plotti, U Campus Biomedico di Roma

Ver Diapositivas / View Slides: